Kasvinsuojeluainerekisteri
 
Hakuohjeita  
 
Valmiste

 Perustiedot   Rajoitukset   Varoajat   Luokitus ja merkinnät   Yhteystiedot   Myyntipäällys    

Perustiedot
 Valmisteen nimi:  Mirador 250 SC
 Rekisterinumero:  3087
 Tehoaine(et):  Atsoksistrobiini   (Määrä: 250 g/l   CAS: 131860-33-8)
 Käyttötarkoitus:  Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan kevät- ja syysohralla, kauralla, rukiilla ruisvehnällä, syys- ja kevätvehnällä, siemenheinällä, syys- ja kevätrapsilla ja -rypsillä, sinapilla, öljypellavalla, unikolla, perunalla, herneellä, pavulla ja härkäpavulla.
 Valmistetyyppi:  Suspensiokonsentraatti (SC)
 Valmisteryhmä(t):  Kasvitautiaineet (KT)
 
Rajoitukset
 Vesistörajoitus:  Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 10 metrin suojaetäisyys vesistöihin. Koska pääosa valmisteen vesistökuormituksesta johtuu pintavalunnasta, suojaetäisyyttä ei voida kaventaa käyttämällä tuulikulkeumaa vähentäviä suuttimia. Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin. Suositus: Pintavaluntaa ehkäisevä suojaetäisyys suositellaan toteutettavaksi esimerkiksi monivuotista kasvillisuutta kasvavana kaistana, joka perustetaan viimeistään käsittelyä edeltävänä syksynä.
 Muut rajoitukset:  Resistenssin hallinta: Atsoksistrobiini kuuluu QOL (Quinone outside Inhibitors) –fungisideihin, FRAC-ryhmään 11, joiden riski resistenssin kehittymiselle on korkea. Resistenssin kehittymisen välttämiseksi suositellaan käytettäväksi tankkiseosta tai ruiskutusohjelmaa valmisteen kanssa, jolla on erilainen vaikutustapa.
 Pakkausten hävittäminen:  Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.
 
Varoajat
 Kasvikohtaiset varoajat:  Peruna 7 vrk
Sinappi 21 vrk
Öljypellava 21 vrk
Siemenheinä 35 vrk
Kevätrypsi 21 vrk
Kevätrapsi 21 vrk
Syysrypsi 21 vrk
Syysrapsi 21 vrk
Unikko 21 vrk
Tuleentuneena korjattavat herne, papu ja härkäpapu 35 vrk
Ilman palkoja korjattava tai sen kanssa korjattava tuore herne 14 vrk
Ilman palkoja korjattava tuore papu 14 vrk
Kevät- ja syysohra 35 vrk
Syys- ja kevätvehnä 35 vrk
Kaura 35 vrk
Ruis 35 vrk
Ruisvehnä 35 vrk
Palkoineen korjattava tuore papu 7 vrk
 
Luokitus ja merkinnät
Katso valmisteen luokitus ja merkinnät oheisesta myyntipäällyksestä.
 
Yhteystiedot
 Rekisteröinnin haltija:  ADAMA Registrations B.V.
 Edustaja(t):  Rautakesko Oy
 
Myyntipäällys
 Myyntipäällyksen_teksti.pdf    Avaa dokumentti 
 Myyntipäällyksen_teksti_siirtymäajalla.pdf    Avaa dokumentti 

 Perustiedot   Rajoitukset   Varoajat   Luokitus ja merkinnät   Yhteystiedot   Myyntipäällys