Kasvinsuojeluainerekisteri
 
Hakuohjeita  
 
Valmiste

 Perustiedot   Rajoitukset   Luokitus ja merkinnät   Yhteystiedot   Myyntipäällys    

Perustiedot
 Valmisteen nimi:  Roundup Geeli
 Rekisterinumero:  3073
 Tehoaine(et):  Glyfosaatti (glyfosaatin isopropyyliamiinisuolana)   (Määrä: 7,2 g/l   CAS: 38641-94-0 )
 Käyttötarkoitus:  Rikkakasvien torjuntaan kotipuutarhoissa viljelemättömiltä alueilta kuten käytäviltä, rakennusten ja rakenteiden ympäriltä sekä koristekasvien ja puiden alustoilta.
 Valmistetyyppi:  Laimentamatta käytettävä neste (AL)
 Valmisteryhmä(t):  Rikkakasviaineet (RK)
 
Rajoitukset
 Vesistörajoitus:  Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella.
 Pakkausten hävittäminen:  Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.
 
Luokitus ja merkinnät
Katso valmisteen luokitus ja merkinnät oheisesta myyntipäällyksestä.
 
Yhteystiedot
 Rekisteröinnin haltija:  Evergreen Garden Care Österreich GmbH
 
Myyntipäällys
 Myyntipäällyksen_teksti.pdf    Avaa dokumentti 

 Perustiedot   Rajoitukset   Luokitus ja merkinnät   Yhteystiedot   Myyntipäällys