Kasvinsuojeluainerekisteri
 
Hakuohjeita  
 
Valmiste

 Perustiedot   Rajoitukset   Luokitus ja merkinnät   Yhteystiedot   Myyntipäällys    

Perustiedot
 Valmisteen nimi:  Galera
 Rekisterinumero:  3022
 Tehoaine(et):  Klopyralidi   (Määrä: 267 g/l   CAS: 1702-17-6 )
Pikloraami   (Määrä: 67 g/l   CAS: 1918-02-1 )
 Käyttötarkoitus:  Rikkakasvien torjuntaan rypsiltä ja rapsilta.
 Valmistetyyppi:  Vesiliukoinen konsentraatti (SL)
 Valmisteryhmä(t):  Rikkakasviaineet (RK)
 Rinnakkaistuontivalmiste(et):  Maatilan Klopyralidi Duo
Maatilan Klopyralidi Duo 2
 
Rajoitukset
 Vesistörajoitus:  Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin. Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.
 Pohjavesirajoitus:  Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi sitä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30-100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke. Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.
 Toistuvan käytön rajoitus:  Maaperän eliöiden ja pohjaveden suojelemiseksi tätä tai mitä tahansa muuta valmistetta, joka sisältää pikloraamia, ei saa käyttää useammin kuin joka kolmas vuosi samalla kasvulohkolla.
 Pakkausten hävittäminen:  Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine ja tyhjät myyntipakkaukset viedään asianmukaiseen jätepisteeseen.
 
Luokitus ja merkinnät
Katso valmisteen luokitus ja merkinnät oheisesta myyntipäällyksestä.
 
Yhteystiedot
 Rekisteröinnin haltija:  Dow AgroSciences Danmark A/S
 Edustaja(t):  Berner Oy
Dow Suomi Oy
 
Myyntipäällys
 Myyntipäällyksen_teksti.pdf    Avaa dokumentti 

 Perustiedot   Rajoitukset   Luokitus ja merkinnät   Yhteystiedot   Myyntipäällys