Kasvinsuojeluainerekisteri
 
Hakuohjeita  
 
Valmiste

 Perustiedot   Rajoitukset   Varoajat   Luokitus ja merkinnät   Yhteystiedot   Myyntipäällys    

Perustiedot
 Valmisteen nimi:  Amistar Top
 Rekisterinumero:  2988
 Tehoaine(et):  Atsoksistrobiini   (Määrä: 200 g/l   CAS: 131860-33-8)
Difenokonatsoli   (Määrä: 125 g/l   CAS: 119446-68-3)
 Käyttötarkoitus:  Sienitautien torjuntaan tuoreena ilman palkoja korjattavalla herneellä, kerä-, kukka-, ruusu-, lehti-, kiinan- ja parsakaalilla, parsalla, salaatilla ja muilla salaattikasveilla (myös Brassica-suvun salaatit), porkkanalla, palsternakalla, piparjuurella, juuripersiljalla, kaura- ja mustajuurella, mukulasellerillä, sipulilla, varhaissipulilla ja purjosipulilla avomaalla sekä salaatilla ja muilla salaattikasveilla (myös Brassica-suvun salaatit) kasvihuoneessa. Minor use -käyttökohteet (off-label): Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan lehtiselleriltä avomaalla.
 Valmistetyyppi:  Suspensiokonsentraatti (SC)
 Valmisteryhmä(t):  Kasvitautiaineet (KT)
 
Rajoitukset
 Vesistörajoitus:  Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 10 metrin suojaetäisyys vesistöihin. Koska pääosa valmisteen vesistökuormituksesta johtuu pintavalunnasta, suojaetäisyyttä ei voida kaventaa käyttämällä tuulikulkeumaa vähentäviä suuttimia. Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin. Suositus: Pintavaluntaa ehkäisevä suojaetäisyys suositellaan toteutettavaksi esimerkiksi monivuotista kasvillisuutta kasvavana kaistana, joka perustetaan viimeistään käsittelyä edeltävänä syksynä.
 Muut rajoitukset:  Jäämäriskin takia valmistetta ei saa käyttää kasvihuoneessa viljeltävillä salaattikasveihin kuuluvilla leveälehtisillä siloendiiveillä ja sinappikaalilla (roman rocket /rucola). Valmistetta ei saa käyttää parsalla sadonkorjuuvuotena. Resistenssin hallinta: Atsoksistrobiini kuuluu QOL (Quinone outside Inhibitors) –fungisideihin, FRAC-ryhmään 11, joiden riski resistenssin kehittymiselle on korkea. Difenokonatsoli kuuluu DMI (DeMethylation Inhibitors) –fungisideihin, FRAC-ryhmään 3, joiden riski resistenssin kehittymiselle on keskinkertainen. Amistar Top on valmis seos kahta eri tavalla vaikuttavaa tehoainetta, mikä ehkäisee tautisienien kehittymistä kasvinsuojeluaineita kestäväksi.
 Pakkausten hävittäminen:  Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.
 
Varoajat
 Kasvikohtaiset varoajat:  Kukkakaali 14 vrk
Parsakaali 14 vrk
Lehtikaali 21 vrk
Kiinankaali 21 vrk
Porkkana 14 vrk
Keräkaali 21 vrk
Ruusukaali 21 vrk
Purjo 21 vrk
Piparjuuri 14 vrk
Palsternakka 14 vrk
Juuripersilja 14 vrk
Varhaissipuli 7 vrk
Kaurajuuri 14 vrk
Mustajuuri 14 vrk
Mukulaselleri 14 vrk
Salaatti ja muut salaattikasvit (myös Brassica-suvun salaatit) 14 vrk
Sipuli 14 vrk
Tuoreena ilman palkoja korjattava herne 14 vrk
Lehtiselleri 14 vrk
 
Luokitus ja merkinnät
Katso valmisteen luokitus ja merkinnät oheisesta myyntipäällyksestä.
 
Yhteystiedot
 Rekisteröinnin haltija:  Syngenta Nordics A/S
 Edustaja(t):  Syngenta Nordics A/S
 
Myyntipäällys
 Myyntipäällyksen_teksti.pdf    Avaa dokumentti 
 Käyttöohje_MinorUse.pdf    Avaa dokumentti 

 Perustiedot   Rajoitukset   Varoajat   Luokitus ja merkinnät   Yhteystiedot   Myyntipäällys