Kasvinsuojeluainerekisteri
 
Hakuohjeita  
 
Valmiste

 Perustiedot   Rajoitukset   Varoajat   Luokitus ja merkinnät   Yhteystiedot   Myyntipäällys    

Perustiedot
 Valmisteen nimi:  Delaro SC 325
 Rekisterinumero:  2953
 Tehoaine(et):  Trifloksistrobiini   (Määrä: 150 g/l   CAS: 141517-21-7)
Protiokonatsoli   (Määrä: 175 g/l   CAS: 178928-70-6)
 Käyttötarkoitus:  Härmän, ruostetautien, tähkäfusarioosin ja ränsistymistä edistävien homesienien torjuntaan kaikilla viljalajeilla, tyvilaikun, ruskolaikun, syysvehnänharmaalaikkutaudin, vehnänlehtilaikkutaudin (Drechslera tritici-repentis) torjuntaan syys- ja kevätvehnällä, verkkolaikun, rengaslaikun ja Ramularia –lehtilaikun (Ramularia collo-cygni) torjuntaan ohralla, kauranlehtilaikun torjuntaan kauralla, rengaslaikun ja tyvilaikun torjuntaan rukiilla ja ruisvehnällä sekä ruskolaikun ja harmaalaikkutaudin torjuntaan ruisvehnällä.
 Valmistetyyppi:  Suspensiokonsentraatti (SC)
 Valmisteryhmä(t):  Kasvitautiaineet (KT)
 
Rajoitukset
 Vesistörajoitus:  Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi käyttökohteesta riippuen 3-20 metrin suojaetäisyys vesistöihin (ks. tarkemmat ohjeet myyntipäällyksestä). Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.
 Pohjavesirajoitus:  Kasvinsuojeluaineen hajoamistuotteet voivat kulkeutua maassa, minkä vuoksi sitä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30 -100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke. Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulee välttää.
 Eliövaroitus:  Kasvinsuojeluaine on myrkyllistä hyötyniveljalkaisille.
 Muut rajoitukset:  Valmistetta ei saa käyttää viljoilla kukinnan alkamisen jälkeen. Valmistetta saa käyttää korkeintaan kaksi kertaa kasvukaudessa.
 Pakkausten hävittäminen:  Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.
 
Varoajat
 Kasvikohtaiset varoajat:  Viljat 35 vrk
 
Luokitus ja merkinnät
Katso valmisteen luokitus ja merkinnät oheisesta myyntipäällyksestä.
 
Yhteystiedot
 Rekisteröinnin haltija:  Bayer A/S Bayer CropScience
 Edustaja(t):  Bayer Oy Bayer CropScience
 
Myyntipäällys
 Myyntipäällyksen_teksti.pdf    Avaa dokumentti 

 Perustiedot   Rajoitukset   Varoajat   Luokitus ja merkinnät   Yhteystiedot   Myyntipäällys