Kasvinsuojeluainerekisteri
 
Hakuohjeita  
 
Valmiste

 Perustiedot   Rajoitukset   Varoajat   Luokitus ja merkinnät   Yhteystiedot   Myyntipäällys    

Perustiedot
 Valmisteen nimi:  Calypso SC 480
 Rekisterinumero:  2890
 Tehoaine(et):  Tiaklopridi   (Määrä: 480 g/l   CAS: 111988-49-9)
 Käyttötarkoitus:  Kirvojen, omenakääriäisen ja -sahiaisen torjuntaan mansikalta, omenalta, päärynältä, luumulta ja kirsikalta. Minor use -käyttökohteet (off-label): Tuhohyönteisten (erityisesti lehtikirvat, jauhiaiset ja haitalliset luteet) torjuntaan tomaatilla, paprikalla, munakoisolla, kurkulla, avomaankurkulla ja kesäkurpitsalla ( = vihanneshedelmät), mansikalla ja koristekasveilla kasvihuoneessa, vadelmalla, karhunvatulla, herukoilla, karviaisella, pensasmustikalla, marja-aronialla ja marjatuomipihlajalla avomaalla, tunneleissa ja kasvihuoneessa, porkkanalla ja koristekasveilla avomaalla sekä metsäpuiden taimilla muovihuoneessa ja avomaalla.
 Valmistetyyppi:  Suspensiokonsentraatti (SC)
 Valmisteryhmä(t):  Tuhoeläinaineet (TEV)
 
Rajoitukset
 Vesistörajoitus:  Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi käyttökohteesta riippuen 3-40 metrin suojaetäisyys vesistöihin (ks. tarkemmat ohjeet myyntipäällyksestä). Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.
 Pohjavesirajoitus:  Kasvinsuojeluaineen hajoamistuotteet voivat kulkeutua maassa, minkä vuoksi kasvinsuojeluainetta ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30-100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke. Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää. Metsätaimitarhoilla rajoitus koskee paljasjuuristen taimien kasvatusta, mutta ei läpäisemättömällä alustalla tapahtuvaa paakkutaimikasvatusta. Paakkuarkeista maaperään huuhtoutuvan veden määrä tulee vähentää mahdollisimman pieneksi. Pohjavesirajoitus ei koske paakkutaimituotantoa metsätaimitarhoilla, kun kasvatus tapahtuu asfaltti- tai muovikatealustalla.
 Eliövaroitus:  Kasvinsuojeluaine on haitallista hyötyniveljalkaisille.
 Pakkausten hävittäminen:  Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.
 
Varoajat
 Kasvikohtaiset varoajat:  Mansikka 3 vrk
Omena 14 vrk
Päärynä 14 vrk
Luumu 14 vrk
Kirsikka 14 vrk
Kurkku 1 vrk
Avomaankurkku 1 vrk
Kesäkurpitsa 1 vrk
Tomaatti 3 vrk
Paprika 3 vrk
Munakoiso 3 vrk
Vadelma 3 vrk
Herukat 7 vrk
Karviainen 7 vrk
Pensasmustikka 7 vrk
Marja-aronia 7 vrk
Marjatuomipihlaja 7 vrk
Porkkana 7 vrk
Karhunvattu avomaalla 3 vrk
Karhunvattu tunnelissa 14 vrk
Karhunvattu kasvihuoneessa 14 vrk
 
Luokitus ja merkinnät
Katso valmisteen luokitus ja merkinnät oheisesta myyntipäällyksestä.
 
Yhteystiedot
 Rekisteröinnin haltija:  Bayer A/S Bayer CropScience
 Edustaja(t):  Bayer Oy Bayer CropScience
 
Myyntipäällys
 Myyntipäällyksen_teksti.pdf    Avaa dokumentti 
 Käyttöohje_MinorUse.pdf    Avaa dokumentti 

 Perustiedot   Rajoitukset   Varoajat   Luokitus ja merkinnät   Yhteystiedot   Myyntipäällys