Kasvinsuojeluainerekisteri
 
Hakuohjeita  
 
Valmiste

 Perustiedot   Rajoitukset   Luokitus ja merkinnät   Yhteystiedot   Myyntipäällys    

Perustiedot
 Valmisteen nimi:  Zardex G
 Rekisterinumero:  2830
 Tehoaine(et):  Imatsaliili   (Määrä: 20 g/l   CAS: 35554-44-0 )
Syprokonatsoli   (Määrä: 5 g/l   CAS: 94361-06-5 )
 Käyttötarkoitus:  Ohran ja kauran siemenen peittaukseen ohran lentonoen, ohran viirutaudin, ohranverkkolaikun, kauran avonoen, kauranlehtilaikkutaudin sekä itävyyttä alentavien siemenlevintäisten homesienten torjumiseksi.
 Valmistetyyppi:  Peittausneste (LS)
 Valmisteryhmä(t):  Kasvitautiaineet (KT)
 
Rajoitukset
 Vesistörajoitus:  Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vesieliövaikutusten vuoksi siemeniä peitattaessa, valmisteella käsiteltyjä siemeniä kylvettäessä ja kylvövälineitä puhdistettaessa on varmistauduttava, ettei ainetta joudu vesistöön.
 Eliövaroitus:  Kasvinsuojeluaine on linnuille ja nisäkkäille haitallista, minkä vuoksi valmisteella käsitellyt siemenet tulee kylvettäessä huolellisesti peittää maahan ja ylijääneitä siemeniä ei saa säilyttää lintujen tai nisäkkäiden ulottuvilla. Ympäristöön vahingossa levinnyt tuote on poistettava lintujen ja luonnonvaraisten nisäkkäiden suojelemiseksi.
 Pakkausten hävittäminen:  Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.
 
Luokitus ja merkinnät
Katso valmisteen luokitus ja merkinnät oheisesta myyntipäällyksestä.
 
Yhteystiedot
 Rekisteröinnin haltija:  Syngenta Nordics A/S
 Edustaja(t):  Syngenta Nordics A/S
 
Myyntipäällys
 Myyntipäällyksen_teksti.pdf    Avaa dokumentti 

 Perustiedot   Rajoitukset   Luokitus ja merkinnät   Yhteystiedot   Myyntipäällys