Kasvinsuojeluainerekisteri
 
Hakuohjeita  
 
Valmiste

 Perustiedot   Rajoitukset   Varoajat   Luokitus ja merkinnät   Yhteystiedot   Myyntipäällys    

Perustiedot
 Valmisteen nimi:  Frupica SC
 Rekisterinumero:  2828
 Tehoaine(et):  Mepanipyriimi   (Määrä: 440 g/l   CAS: 110235-47-7)
 Käyttötarkoitus:  Mansikan harmaahomeen, härmän ja lehtilaikkutautien torjuntaan. Minor use -käyttökohteet (off-label): Härmän ja harmaahomeen torjuntaan koristekasveilla kasvihuoneessa ja avomaalla, mansikalla kasvihuoneessa ja tunneleissa sekä sienitautien torjuntaan metsätaimitarhoilla.
 Valmistetyyppi:  Suspensiokonsentraatti (SC)
 Valmisteryhmä(t):  Kasvitautiaineet (KT)
 
Rajoitukset
 Vesistörajoitus:  Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin. Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.
 Muut rajoitukset:  Valmistetta saa käyttää mansikkaviljelmällä enintään kaksi kertaa kasvukauden aikana. Minor use -käyttökohteissa: Tehoaineen jäämien kulkeutumisen vuoksi syötäviä juuri- ja mukulakasveja ei saa istuttaa samaan kasvualustaan alle 365 päivää edellisestä käsittelystä sisä- ja tunnelikäytöissä.
 Työhygieninen varoaika:  Minor use -käyttökohteissa: Käsittelyn jälkeen kasvustossa voi työskennellä ilman suojaimia, kun ruiskutusneste on kuivunut kasvustosta ja kasvihuonetta on tuuletettu vähintään kahden tunnin ajan.
 Pakkausten hävittäminen:  Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.
 
Varoajat
 Kasvikohtaiset varoajat:  Mansikka 5 vrk
 
Luokitus ja merkinnät
Katso valmisteen luokitus ja merkinnät oheisesta myyntipäällyksestä.
 
Yhteystiedot
 Rekisteröinnin haltija:  Nordisk Alkali AB
 Edustaja(t):  Berner Oy
 
Myyntipäällys
 Myyntipäällyksen_teksti.pdf    Avaa dokumentti 
 Käyttöohje_MinorUse.pdf    Avaa dokumentti 

 Perustiedot   Rajoitukset   Varoajat   Luokitus ja merkinnät   Yhteystiedot   Myyntipäällys