Kasvinsuojeluainerekisteri
 
Hakuohjeita  
 
Valmiste

 Perustiedot   Rajoitukset   Luokitus ja merkinnät   Yhteystiedot   Myyntipäällys    

Perustiedot
 Valmisteen nimi:  Cantor
 Rekisterinumero:  2006
 Tehoaine(et):  2,4-D   (Määrä: 300 g/l   CAS: 94-75-7 )
Florasulaami   (Määrä: 6,25 g/l   CAS: 145701-23-1)
 Käyttötarkoitus:  Leveälehtisten rikkakasvien torjuntaan kevätviljoilta ja apilattomien nurmien suojaviljoista.
 Valmistetyyppi:  Suspoemulsio (SE)
 Valmisteryhmä(t):  Rikkakasviaineet (RK)
 Rinnakkaistuontivalmiste(et):  Maatilan Florasulaami Duo
Maatilan Florasulaami Duo 2
 
Rajoitukset
 Vesistörajoitus:  Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin. Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.
 Pakkausten hävittäminen:  Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.
 
Luokitus ja merkinnät
Katso valmisteen luokitus ja merkinnät oheisesta myyntipäällyksestä.
 
Yhteystiedot
 Rekisteröinnin haltija:  Dow AgroSciences Danmark A/S
 Edustaja(t):  Berner Oy
Dow Suomi Oy
 
Myyntipäällys
 Myyntipäällyksen_teksti.pdf    Avaa dokumentti 

 Perustiedot   Rajoitukset   Luokitus ja merkinnät   Yhteystiedot   Myyntipäällys