Kasvinsuojeluainerekisteri
 
Hakuohjeita  
 
Valmiste

 Perustiedot   Rajoitukset   Varoajat   Luokitus ja merkinnät   Yhteystiedot   Myyntipäällys    

Perustiedot
 Valmisteen nimi:  Lentagran WP
 Rekisterinumero:  1854
 Tehoaine(et):  Pyridaatti   (Määrä: 450 g/kg   CAS: 55512-33-9 )
 Käyttötarkoitus:  Rikkakasvien torjuntaan sipuli-, salottisipuli-, purjo-, kevätsipuli-, valkosipuli-, parsa-, rehumaissi-, sokerimaissi, keräkaali-, kukkakaali-, ruusukaali-, lehtikaali-, parsakaali-, rehukaali-, kyssäkaali-, herneviljelyksiltä, sekä apilan siemenviljelyksiltä. Minor use -käyttökohteet (off-label): Siemenrikkakasvien torjuntaan kuminalta kylvövuonna.
 Valmistetyyppi:  Ruiskutejauhe (WP)
 Valmisteryhmä(t):  Rikkakasviaineet (RK)
 
Rajoitukset
 Vesistörajoitus:  Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on vesieliöiden suojelemiseksi jätettävä suutintyypistä riippuen 3-5 metrin suojaetäisyys vesistöihin (ks. tarkemmat ohjeet myyntipäällyksestä). Maissilla: Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 10 metrin suojaetäisyys vesistöihin; koska pääosa vesistökuormituksesta johtuu pintavalunnasta, suojaetäisyyksiä ei voi kaventaa käyttämällä tuulikulkeumaa vähentäviä suuttimia. Suositus: Pintavaluntaa ehkäisevä suojaetäisyys suositellaan toteutettavaksi esimerkiksi monivuotista kasvillisuutta kasvavana kaistana, joka perustetaan viimeistään käsittelyä edeltävänä syksynä. Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.
 Muut rajoitukset:  Resistenssin hallinta: Valmisteen tehoaine pyridaatti kuuluu vaikutustavaltaan HRAC-ryhmään C3/6 (yhteyttämisen esto). Riski resistenssin kehittymiselle tällä valmisteella näissä käyttökohteissa on vähäinen.
 Pakkausten hävittäminen:  Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.
 
Varoajat
 Kasvikohtaiset varoajat:  Keräkaali 42 vrk
Kukkakaali 42 vrk
Parsakaali 42 vrk
Ruusukaali 42 vrk
Lehtikaali 42 vrk
Rehukaali 42 vrk
Kyssäkaali 42 vrk
Rehumaissi 42 vrk
Sokerimaissi 42 vrk
Sipuli 56 vrk
Salottisipuli 56 vrk
Valkosipuli 56 vrk
Purjo 28 vrk
Kevätsipuli 28 vrk
 
Luokitus ja merkinnät
Katso valmisteen luokitus ja merkinnät oheisesta myyntipäällyksestä.
 
Yhteystiedot
 Rekisteröinnin haltija:  Belchim Crop Protection NV
 
Myyntipäällys
 Käyttöohje_MinorUse.pdf    Avaa dokumentti 
 Myyntipäällyksen_teksti.pdf    Avaa dokumentti 

 Perustiedot   Rajoitukset   Varoajat   Luokitus ja merkinnät   Yhteystiedot   Myyntipäällys