Kasvinsuojeluainerekisteri
 
Hakuohjeita  
 
Valmiste

 Perustiedot   Rajoitukset   Varoajat   Luokitus ja merkinnät   Yhteystiedot   Myyntipäällys    

Perustiedot
 Valmisteen nimi:  Delan WDG
 Rekisterinumero:  1801
 Tehoaine(et):  Ditianoni   (Määrä: 700 g/kg   CAS: 3347-22-6 )
 Käyttötarkoitus:  Hedelmäruven torjuntaan omenaviljelyksillä. Valmiste on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Minor use -käyttökohteet (off-label): Sienitautien torjuntaan päärynällä.
 Valmistetyyppi:  Ruiskutejauherae (WG)
 Valmisteryhmä(t):  Kasvitautiaineet (KT)
 
Rajoitukset
 Vesistörajoitus:  Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi käyttökohteesta riippuen 30-50 metrin suojaetäisyys vesistöihin (ks. tarkemmat ohjeet myyntipäällyksestä). Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.
 Muut rajoitukset:  Päärynällä korkeintaan 6 käyttökertaa vuodessa.
 Pakkausten hävittäminen:  Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.
 
Varoajat
 Kasvikohtaiset varoajat:  Omena 21 vrk
Päärynä 42 vrk
 
Luokitus ja merkinnät
Katso valmisteen luokitus ja merkinnät oheisesta myyntipäällyksestä.
 
Yhteystiedot
 Rekisteröinnin haltija:  BASF Oy
 Edustaja(t):  BASF Oy
 
Myyntipäällys
 Myyntipäällyksen_teksti.pdf    Avaa dokumentti 
 Bruksanvisning_MinorUse.pdf    Avaa dokumentti 

 Perustiedot   Rajoitukset   Varoajat   Luokitus ja merkinnät   Yhteystiedot   Myyntipäällys