Kasvinsuojeluainerekisteri
 
Hakuohjeita  
 
Valmiste

 Perustiedot   Rajoitukset   Luokitus ja merkinnät   Yhteystiedot   Myyntipäällys    

Perustiedot
 Valmisteen nimi:  Nufarm MCPA
 Rekisterinumero:  1791
 Tehoaine(et):  MCPA   (Määrä: 750 g/l   CAS: 94-74-6 )
 Käyttötarkoitus:  Rikkakasvien torjuntaan vilja-, pellava- ja nurmiviljelyksiltä sekä nurmikoilta, pientareilta ja tienvarsilta. Minor use -käyttökohteet (off-label): Rikkakasvien torjuntaan suojattuna ruiskutuksena omena-, päärynä-, kirsikka-, luumu-, musta- ja viherherukka-, puna- ja valkoherukka-, karviais-, pensasmustikka-, marja-aronia-, ruusunmarja- ja marjatuomipihlajaviljelyksillä sekä puuvartisten kasvien taimistoissa.
 Valmistetyyppi:  Vesiliukoinen konsentraatti (SL)
 Valmisteryhmä(t):  Rikkakasviaineet (RK)
 
Rajoitukset
 Vesistörajoitus:  Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin. Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.
 Pohjavesirajoitus:  Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi sitä ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II). Talousveden hankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille tulee jättää vähintään 30-100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke. Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.
 Muut rajoitukset:  Käsiteltyjä nurmia ei saa korjata rehuksi perustamisvuonna. Valmiste on ruiskutettava ennen viljojen korren kasvun alkamista, paitsi pesäkekäsittelynä ohdaketta ja valvattia vastaan viimeistään ennen tähkälle tuloa. Käsitellyn viljan olkia ei saa kompostoida ja käyttää kasvihuoneissa kasvualustana.
 Pakkausten hävittäminen:  Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.
 
Luokitus ja merkinnät
Katso valmisteen luokitus ja merkinnät oheisesta myyntipäällyksestä.
 
Yhteystiedot
 Rekisteröinnin haltija:  Nufarm Deutschland GmbH
 Edustaja(t):  Berner Oy
 
Myyntipäällys
 Myyntipäällyksen_teksti.pdf    Avaa dokumentti 
 Käyttöohje_MinorUse.pdf    Avaa dokumentti 

 Perustiedot   Rajoitukset   Luokitus ja merkinnät   Yhteystiedot   Myyntipäällys