Kasvinsuojeluainerekisteri
 
Hakuohjeita  
 
Valmiste

 Perustiedot   Rajoitukset   Luokitus ja merkinnät   Yhteystiedot   Myyntipäällys    

Perustiedot
 Valmisteen nimi:  Roundup Garden
 Rekisterinumero:  1637
 Tehoaine(et):  Glyfosaatti (glyfosaatin isopropyyliamiinisuolana)   (Määrä: 120 g/l   CAS: 38641-94-0 )
 Käyttötarkoitus:  Rikkakasvien torjuntaan puutarhassa ennen kasvien istutusta tai sadonkorjuun jälkeen, viljelemättömiltä alueilta kuten käytäviltä, rakennusten ja rakenteiden ympäriltä sekä varttuneiden hedelmä- ja koristepuiden alustoilta sadonkorjuun päätyttyä.
 Valmistetyyppi:  Vesiliukoinen konsentraatti (SL)
 Valmisteryhmä(t):  Rikkakasviaineet (RK)
 
Rajoitukset
 Vesistörajoitus:  Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.
 Pohjavesirajoitus:  Viljelemättömillä alueilla, jotka sijaitsevat tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II), valmistetta tulee käyttää vain pesäkekäsittelynä.
 Muut rajoitukset:  Marjaviljelysten ruiskuttaminen on kielletty. Viljellyillä alueilla ja hedelmäpuiden alustoilla käyttö on sallittu vasta sadonkorjuun päätyttyä.
 Pakkausten hävittäminen:  Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine ja tyhjät myyntipakkaukset viedään asianmukaiseen jätepisteeseen.
 
Luokitus ja merkinnät
Katso valmisteen luokitus ja merkinnät oheisesta myyntipäällyksestä.
 
Yhteystiedot
 Rekisteröinnin haltija:  Monsanto Crop Sciences Denmark A/S
 Edustaja(t):  Transmeri Oy Ab
 
Myyntipäällys
 Myyntipäällyksen_teksti.pdf    Avaa dokumentti 

 Perustiedot   Rajoitukset   Luokitus ja merkinnät   Yhteystiedot   Myyntipäällys