Kasvinsuojeluainerekisteri
 
Hakuohjeita  
 
Valmiste

 Perustiedot   Rajoitukset   Luokitus ja merkinnät   Yhteystiedot   Myyntipäällys    

Perustiedot
 Valmisteen nimi:  Moncut 40 SC
 Rekisterinumero:  1700
 Tehoaine(et):  Flutolaniili   (Määrä: 449 g/l   CAS: 66332-96-5 )
 Käyttötarkoitus:  Siemenperunan peittaukseen perunaseitin torjumiseksi.
 Valmistetyyppi:  Suspensiokonsentraatti (SC)
 Valmisteryhmä(t):  Kasvitautiaineet (KT)
 
Rajoitukset
 Vesistörajoitus:  Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vesieliövaikutusten vuoksi valmisteella peitattuja perunoita istutettaessa sekä peittaus- ja istutuslaitteita puhdistettaessa on varmistauduttava, ettei ainetta joudu vesistöön.
 Toistuvan käytön rajoitus:  Kasvinsuojeluaine hajoaa maassa hitaasti, minkä vuoksi sillä tai samaa tehoainetta sisältävällä valmisteella peitatun perunan toistuvaa viljelyä samalla peltolohkolla tulisi välttää.
 Pakkausten hävittäminen:  Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.
 
Luokitus ja merkinnät
Katso valmisteen luokitus ja merkinnät oheisesta myyntipäällyksestä.
 
Yhteystiedot
 Rekisteröinnin haltija:  Nichino Europe Limited
 Edustaja(t):  Berner Oy
 
Myyntipäällys
 Myyntipäällyksen_teksti.pdf    Avaa dokumentti 

 Perustiedot   Rajoitukset   Luokitus ja merkinnät   Yhteystiedot   Myyntipäällys