Kasvinsuojeluainerekisteri
 
Hakuohjeita  
 
Valmiste

 Perustiedot   Rajoitukset   Luokitus ja merkinnät   Yhteystiedot   Myyntipäällys    

Perustiedot
 Valmisteen nimi:  Refine Super SX
 Rekisterinumero:  3400
 Tehoaine(et):  Tifensulfuroni-metyyli   (Määrä: 250 g/kg   CAS: 79277-27-3 )
Tribenuroni-metyyli   (Määrä: 250 g/kg   CAS: 101200-48-0)
 Käyttötarkoitus:  Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnältä, syys- ja kevätrukiilta, ruisvehnältä, syys- ja kevätohralta ja kauralta sekä apilattoman nurmen suojaviljalta.
 Valmistetyyppi:  Vesiliukoinen rae (SG)
 Valmisteryhmä(t):  Rikkakasviaineet (RK)
 
Rajoitukset
 Vesistörajoitus:  Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin. Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.
 Muut rajoitukset:  Ei saa käyttää apilan suojaviljalla. Resistenssin hallinta: Refine Super SX -valmisteen tehoaineet tribenuroni-metyyli ja tifensulfuroni-metyyli ovat sulfonyyliureoita, ja ne kuuluvat molemmat vaikutustavaltaan ryhmään ALS-resistenssi, HRAC: B. Jos vaikutustavaltaan samanlaisia tai samankaltaisia tehoaineita käytetään yksipuolisesti samalla alueella monta vuotta peräkkäin, voivat kestävät rikkakasviyksilöt valikoitua ja lisääntyä niin, että ne lopulta muodostavat pääosan pellon rikkakasveista.
 Pakkausten hävittäminen:  Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.
 
Luokitus ja merkinnät
Katso valmisteen luokitus ja merkinnät oheisesta myyntipäällyksestä.
 
Yhteystiedot
 Rekisteröinnin haltija:  Cheminova A/S
 
Myyntipäällys
 Myyntipäällyksen_teksti.pdf    Avaa dokumentti 

 Perustiedot   Rajoitukset   Luokitus ja merkinnät   Yhteystiedot   Myyntipäällys