Kasvinsuojeluainerekisteri
 
Hakuohjeita  
 
Valmiste

 Perustiedot   Rajoitukset   Varoajat   Luokitus ja merkinnät   Yhteystiedot   Myyntipäällys    

Perustiedot
 Valmisteen nimi:  Ariane S
 Rekisterinumero:  1683
 Tehoaine(et):  MCPA   (Määrä: 200 g/l   CAS: 94-74-6 )
Fluroksipyyri   (Määrä: 40 g/l   CAS: 69377-81-7 )
Klopyralidi   (Määrä: 20 g/l   CAS: 1702-17-6 )
 Käyttötarkoitus:  Rikkakasvien torjuntaan syys- ja kevätvehnästä, syys- ja kevätohrasta, kaurasta, rukiista ja ruisvehnästä, apilattomien nurmien suojaviljoista, apilattomilta nurmilta, heinien siemenviljelyksiltä sekä leikattavilta nurmikoilta ja golfnurmilta.
 Valmistetyyppi:  Öljy-vesiemulsio (EW)
 Valmisteryhmä(t):  Rikkakasviaineet (RK)
 Rinnakkaistuontivalmiste(et):  Maatilan MCPA Trio
Maatilan MCPA Trio 2
Maatilan MCPA Trio 3
 
Rajoitukset
 Vesistörajoitus:  Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin. Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.
 Muut rajoitukset:  Käsitellyllä alalla voidaan käyttää klopyralidia sisältäviä valmisteita aikaisintaan 125 vuorokautta Ariane S:n tai muun klopyralidia sisältävän valmisteen käytöstä lukien. Ariane S -käsittelyn jälkeen juuri- ja mukulakasveja voi viljellä aikaisintaan seuraavalla kasvukaudella. Valmiste on ruiskutettava ennen viljojen korrenkasvun alkua. Käsitellyn viljan olkia ei saa kompostoida eikä käyttää sienten tai syötävien kasvien kasvualustana. Resistenssin hallinta: Valmisteen sisältämät tehoaineet kuuluvat HRAC-ryhmään O (synteettiset auksiinit). Riski kestävien rikkakasvikantojen kehittymiselle on tässä ryhmässä vähäinen. Kestävien rikkakasvikantojen kehittymisen estämiseksi vaikutustavaltaan samaan ryhmään kuuluvia valmisteita ei tule käyttää samalla lohkolla useana peräkkäisenä vuonna.
 Pakkausten hävittäminen:  Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset viedään asianmukaiseen jätepisteeseen.
 
Varoajat
 Kasvikohtaiset varoajat:  Nurmet 30 vrk
Ennen tuleentumista korjattavat viljat 40 vrk
 
Luokitus ja merkinnät
Katso valmisteen luokitus ja merkinnät oheisesta myyntipäällyksestä.
 
Yhteystiedot
 Rekisteröinnin haltija:  Corteva Agriscience Denmark A/S
 Edustaja(t):  Berner Oy
Dow Suomi Oy
 
Myyntipäällys
 Myyntipäällyksen_teksti.pdf    Avaa dokumentti 

 Perustiedot   Rajoitukset   Varoajat   Luokitus ja merkinnät   Yhteystiedot   Myyntipäällys