Kasvinsuojeluainerekisteri
 
Hakuohjeita  
 
Valmiste

 Perustiedot   Rajoitukset   Varoajat   Luokitus ja merkinnät   Yhteystiedot   Myyntipäällys    

Perustiedot
 Valmisteen nimi:  Ascra Xpro
 Rekisterinumero:  3272
 Tehoaine(et):  Biksafeeni   (Määrä: 65 g/l   CAS: 581809-46-3)
Fluopyraami   (Määrä: 65 g/l   CAS: 658066-35-4)
Protiokonatsoli   (Määrä: 130 g/l   CAS: 178928-70-6)
 Käyttötarkoitus:  Käyttöohjeessa mainittujen kasvitautien torjuntaan vehnältä, ohralta, kauralta, rukiilta ja ruisvehnältä.
 Valmistetyyppi:  Emulsiokonsentraatti (EC)
 Valmisteryhmä(t):  Kasvitautiaineet (KT)
 Rinnakkaistuontivalmiste(et):  Maatilan Biksa Trio
 
Rajoitukset
 Vesistörajoitus:  Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 10 metrin suojaetäisyys vesistöihin. Koska pääosa valmisteen vesistökuormituksesta johtuu pintavalunnasta, suojaetäisyyttä ei voida kaventaa käyttämällä tuulikulkeumaa vähentäviä suuttimia. Traktoriruiskun täyttöön vesistöstä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin. Suositus: Pintavaluntaa ehkäisevä suojaetäisyys suositellaan toteutettavaksi esimerkiksi monivuotista kasvillisuutta kasvavana kaistana, joka perustetaan viimeistään käsittelyä edeltävänä syksynä.
 Pohjavesirajoitus:  Kasvinsuojeluaine voi kulkeutua maassa, minkä vuoksi kasvinsuojeluainetta ei saa käyttää tärkeillä tai muilla vedenhankintakäyttöön soveltuvilla pohjavesialueilla (pohjavesialueluokat I ja II). Talousvedenhankintaan käytettävien kaivojen ja lähteiden ympärille on jätettävä vähintään 30–100 metrin levyinen kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke. Kasvinsuojeluaineen käyttöä karkeilla hietamailla tai sitä karkeammilla maalajeilla tulisi välttää.
 Muut rajoitukset:  Resistenssin hallinta: Ascra Xpro sisältää tehoaineinaan protiokonatsolia, biksafeenia ja fluopyraamia. Protiokonatsoli kuuluu vaikutustavaltaan FRAC-ryhmään 3, DMI-fungisidit, ja FRAC:n (Fungicide resistance action committee) mukaan niiden riski resistenssin kehittymiselle on keskinkertainen. Biksafeeni ja fluopyraami kuuluvat vaikutustavaltaan SDHI-fungisideihin, FRAC-ryhmään 7, ja niiden riski resistenssin syntymiselle on keskinkertainen tai korkea. Resistenssin välttämiseksi suositellaan käytettäväksi tuotteita, joilla on erilainen vaikutustapa, joko tankkiseoksena tai vuorotellen. Ascra Xpro- valmistetta voidaan käyttää korkeintaan 2 kertaa kasvukaudessa kevätvehnällä ja kerran kasvukaudessa muilla viljakasveilla.
 Pakkausten hävittäminen:  Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjät, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.
 
Varoajat
 Kasvikohtaiset varoajat:  Viljat 35 vrk
 
Luokitus ja merkinnät
Katso valmisteen luokitus ja merkinnät oheisesta myyntipäällyksestä.
 
Yhteystiedot
 Rekisteröinnin haltija:  Bayer A/S Bayer CropScience
 
Myyntipäällys
 Myyntipäällyksen_teksti.pdf    Avaa dokumentti 

 Perustiedot   Rajoitukset   Varoajat   Luokitus ja merkinnät   Yhteystiedot   Myyntipäällys